Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Komunikat

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł. 
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszenia faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

 

 

 

 

 

Serwis skierowany do osób z niepełnosprawnością

Serwis skierowany jest do osób z niepełnosprawnością  i  wspiera je w poszukiwaniu zatrudnienia.

Więcej informacji pod adresem http://sprawniwpracy.com/

Strona internetowa EURES

 

Strona internetowa EURES adresowana jest do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy chcą podjąć pracę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (UE/EFTA) a także dla pracodawców, którzy poszukują kandydatów do pracy w tych państwach.

Na szczególną uwagę zasługują sekcje tematyczne, w których można znaleźć informacje adresowane do:

- obywateli Polski, zainteresowanych praca za granicą w UE/EFTA,

- obywateli UE/EFTA zainteresowanych praca w Polsce,

- pracodawców polskich zainteresowanych rekrutacją pracowników z UE/EFTA,

- pracowników z UE/EFTA zainteresowanych rekrutacją pracowników z Polski.

Strona zawiera również dane kontaktowe wszystkich instytucji świadczących usługi sieci EURES w Polsce oraz kadry EURES jak również Kalendarz wydarzeń gdzie publikowane są aktualne wydarzenia organizowane przez sieć EURES w całej Polsce.

Na stronie można znaleźć przekserowanie na portal EURES Komisji Europejskiej, platformę Europejskich Dni Pracy Komisji Europejskiej oraz platformę Drop’pin dla młodzieży.

Zapraszamy do korzystania z informacji publikowanych na krajowej stronie internetowej EURES https://eures.praca.gov.pl/