Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
http://puphajnowka.pl/strona/wysokosc-swiadczen-pienieżnych/121

Wysokość świadczeń pieniężnych