Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
http://puphajnowka.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji