Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » RPO WP
Statystyki graficzne

RPO WP

 

 

Projekt pt.: „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hajnowskim (V)”

jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób  powyżej 30 roku życia w powiecie hajnowskim (V)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt będzie realizowany do 31.12.2019r. w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres powyżej 12 miesięcy).

- osoby o niskich kwalifikacjach,

 

Działania przewidziane w projekcie:

            - pośrednictwo pracy

            - poradnictwo zawodowe

            - staże – 43 osoby

            - prace interwencyjne – 35 osób

            - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób

            - refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych- 2 osoby

 

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem, jak również pracodawców zainteresowanych współpracą w ramach projektu, zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce. Informacje udzielane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokój 3, 17, 20 lub pod numerami telefonów: 85 682 96 22-26, 85 682 96 13, 85 682 96 14.

Wnioski dotyczące poszczególnych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://puphajnowka.pl

Nabór do projektu prowadzony będzie do wyczerpania miejsc.

Strona dodana przez: PUP Hajnówka (2016-05-19 10:46:20)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2019-06-14 08:01:06)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Plakat RPO 2016-06-16 88.81kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny harmonogram form wsparcia RPOWP 2019 2019-06-14 19.64kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/rpo-wp/209