Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » RPO WP
Statystyki graficzne

RPO WP

Projekt pt.:

„Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hajnowskim (IV)”

jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hajnowskim (IV)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt będzie realizowany do 31.12.2018r. w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość       i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie hajnowskim.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, zarejestrowane            w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia;

- kobiety;

- osoby z niepełnosprawnościami;

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres powyżej 12 miesięcy);

- osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Działania przewidziane w projekcie:

- pośrednictwo pracy;

- poradnictwo zawodowe;

- staże;

- prace interwencyjne;

- szkolenie zawodowe;

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

- refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych.

 

Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie  co najmniej 42% dla takich grup jak: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami.

 

Wartość projektu ogółem to 679.600,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 577.660,00 zł.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem, jak również pracodawców zainteresowanych współpracą w ramach projektu, zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce. Informacje udzielane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokój 3, 17, 20 lub pod numerami telefonów: 85 682 96 22-26, 85 682 96 13, 85 682 96 14.

Wnioski dotyczące poszczególnych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://puphajnowka.pl

bri","sans-serif";mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin'>Wartość projektu ogółem wynosi 928.738,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 782.740,00 zł.

 

 

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem, jak również pracodawców zainteresowanych współpracą w ramach projektu, zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce. Informacje udzielane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokój 3, 17, 20 lub pod numerami telefonów: 85 682 96 22-26, 85 682 96 13, 85 682 96 14.

Wnioski dotyczące poszczególnych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://puphajnowka.pl

Strona dodana przez: PUP Hajnówka (2016-05-19 10:46:20)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2018-09-10 15:09:29)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Plakat RPO 2016-06-16 90.01kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/rpo-wp/209