Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
http://puphajnowka.pl/strona/roboty-publiczne/73

Roboty publiczne