Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
http://puphajnowka.pl/strona/rejestracja-przez-internet/47

Rejestracja przez Internet

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, że dostępna jest usługa elektronicznej rejestracji przez Internet na stronie:

 

www.praca.gov.pl

 

Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:

 

1. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy – ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie.

 

2. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy – tzw. prerejestracja; ten rodzaj rejestracji nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć w dniu wyznaczonej wizyty. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia oświadczenia. W wyznaczonym dniu należy potwierdzić wprowadzone dane oraz przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty. W przypadku niestawienia się wszystkie podane uprzednio dane zostaną usunięte z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

 

Informację opracowano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)