Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » POWER
Statystyki graficzne

POWER

 

Projekt pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hajnowskim (V)”

jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, że w 2019 roku realizuje projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie hajnowskim(V)” skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne:

 • w wieku 18-29 lat, tj. osoby które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 30 roku życia;
 • zarejestrowane w PUP jako bezrobotne;
 • nie kształcące się i nie szkolące się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed dniem przystąpienia do projektu.


 Pomoc w ramach projektu będzie kierowana w szczególności do: 

 • osób bezrobotnych do 25 r. ż. pozostających bez pracy co najmniej 6 miesięcy;
 • osób bezrobotnych do 30 roku życia pozostających bez pracy co najmniej 1 rok;
 • bezrobotnych niepełnosprawnych;
 • osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem  podstawowym /gimnazjalnym, zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/ zawodowym).

 

Działania przewidziane w projekcie:

 • staże - 45 osób
 • prace interwencyjne - 30 osób
 • bony na zasiedlenie – 10 osób
 • bony szkoleniowe – 10 osób
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 6 osób
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska – 3 osoby

 

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem, jak również pracodawców zainteresowanych współpracą w ramach projektu, zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce. Informacje udzielane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokój 3, 17, 20 lub pod numerami telefonów: 85 682 96 22-26, 85 682 96 13, 85 682 96 14.

Wnioski dotyczące poszczególnych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://puphajnowka.pl

Nabór do projektu prowadzony będzie do wyczerpania miejsc.

Strona dodana przez: PUP Hajnówka (2016-05-19 10:44:34)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2019-06-12 13:59:20)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Plakat POWER 2016-06-16 90.67kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Harmonogram form wsparcia POWER 2019 2019-06-12 19.54kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/power/208