Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » POWER
Statystyki graficzne

POWER

Projekt pt.: 

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hajnowskim (IV)”

jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, że realizuje projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie hajnowskim(IV)” skierowany      do osób bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie hajnowskim.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne:

- w wieku 18-29 lat;

- zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy;

- nie kształcące się i nie szkolące się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed dniem przystąpienia do projektu.

 

Pomoc w ramach projektu będzie kierowana w szczególności do:

- osób bezrobotnych do 25 r. ż. pozostających bez pracy co najmniej 6 miesięcy;

- osób bezrobotnych do 30 roku życia pozostających bez pracy co najmniej 1 rok;

- bezrobotnych niepełnosprawnych;

- osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym, zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym).

 

Działania przewidziane w projekcie:

- staże;

- prace interwencyjne;

- bony na zasiedlenie;

- bony szkoleniowe;

- szkolenie zawodowe;

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

- wyposażenie lub doposażenie stanowiska.

 

Projekt zakłada minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:

- 39% dla osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami;

- 54% dla osób nienależących do żadnej z wyżej wymienionych grup.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 928.738,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 782.740,00 zł.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem, jak również pracodawców zainteresowanych współpracą w ramach projektu, zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce. Informacje udzielane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokój 3, 17, 20 lub pod numerami telefonów: 85 682 96 22-26, 85 682 96 13, 85 682 96 14.

Wnioski dotyczące poszczególnych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://puphajnowka.pl

Strona dodana przez: PUP Hajnówka (2016-05-19 10:44:34)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2018-09-10 15:10:07)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Plakat POWER 2016-06-16 91.33kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/power/208