Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Statystyki graficzne

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

pok. 20  tel. 85 682 96 24

 

Usługi doradcy zawodowego są bezpłatne.

Doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 •  dobrowolności;
 • równości korzystania z usług bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych osobowych.

 

Działania doradcy mają na celu:

 • rozpoznanie zaistniałych trudności związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy,
 • lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie oraz nabycie umiejętności w wyznaczaniu kierunku działania,
 • realistyczny wybór lub zmianę miejsca pracy oraz dostosowanie się do nowego miejsca pracy,
 • pomoc osobom w przeanalizowaniu posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych w odniesieniu do wymagań rynku pracy,
 • przygotowanie do aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz analizowania oczekiwań pracodawcy,
 • motywowanie do podejmowania własnych decyzji sprzyjających rozwojowi zawodowemu,
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

 

 

Bezrobotnym oferujemy:

 • indywidualne porady zawodowe,
 • grupowe porady zawodowe,
 • pomoc w przygotowaniu indywidualnego planu działania (IPD) w celu doprowadzenia do podjęcia odpowiedniej pracy,
 • informację zawodową indywidualną i grupową.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2019-12-02 07:51:09)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa/67