Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
http://puphajnowka.pl/strona/okreslenie-statusu-bezrobotny-poszukujacy-pracy/41

Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy