Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki poszukujących pracy
Statystyki graficzne

Obowiązki poszukujących pracy

  1. Zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie (art. 33 ust. 4a ustawy).
  2. Stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem, a w razie niestawienia się  w umówionym terminie powiadomienie o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni (art. 33 ust. 4a ustawy).
  3. Podejmowanie indywidualnego planu działania przewidzianego dla poszukujących pracy lub proponowanych szkoleń (art. 33 ust. 4a ustawy).
  4. Osoba zarejestrowana jako poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy osobiście o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia (§ 8 ust.9 pkt 1 rozporządzenia).

 

Informację opracowano na podstawie:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:43:04)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2019-09-11 12:34:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/obowiazki-poszukujacych-pracy/63