Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
http://puphajnowka.pl/strona/monitoring-zawodow-deficytowych-i-nadwyżkowych-za-2014-rok/199

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok