Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
Statystyki graficzne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

Informacja dla pracodawców
zamierzających zatrudnić cudzoziemców
 
Od dnia 28 lipca 2011r. weszło w życie Rozporządzenie Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 
Znowelizowany akt prawny daje możliwość cudzoziemcom pochodzącym z Republiki Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy wykonywania krótkoterminowej pracy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od pierwszego wjazdu do Polski.
Pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca z Republiki Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy ma obowiązek:
 1) zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby lub miejsca pobytu stałego wnioskodawcy. Oświadczenie w dwóch egzemplarzach „oryginał” i „kopia” powinno być wypełnione czytelnie najlepiej pismem drukowanym bez skreśleń;
2) zapoznania się z pouczeniem o konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi;
3) przedłożenia dokumentu potwierdzającego
·      prowadzenie działalności gospodarczej
( min. wpis do KRS, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej)
·      prowadzenie działalności rolniczej       
( min. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego)
·      w przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej ani rolniczej, weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.
 
Przypominamy, iż zatrudnieni cudzoziemcy podlegają prawu pracy i ubezpieczeniom społecznym oraz mają takie same prawa i obowiązki jak obywatele polscy.
Nie jest dopuszczalna dyskryminacja pracowników – cudzoziemców w zakresie wynagrodzenia czy warunków pracy.
 
            Druki do pobrania:
- druk oświadczenia
- druk pouczenia
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:15:39)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2017-12-14 14:58:08)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx pouczenie 2016-09-13 18.74kB plik stracił ważność
Dokument docx Wzór oświadczenia 2016-09-13 22.59kB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-z-ue-i-eog/127