Konkurs "Organizacja ucząca się 2017"

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce w imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Gazety Współczesnej

zaprasza pracodawców z powiatu hajnowskiego

do udziału w kolejnej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2017"

Celem konkursu „Organizacja ucząca się 2017" jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani  na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników.

Organizacja ucząca się to taka organizacja, która umożliwia, ułatwia i stymuluje naukę wszystkim swoim członkom oraz świadomie przekształca i doskonali zarówno siebie, jak i otoczenie, w którym istnieje, podnosząc stale sprawność własnego działania i zwiększając zdolność do innowacji i wzrostu, aby dzięki temu zapewnić sobie przetrwanie i sukces a swoim beneficjentom satysfakcję (M. Bartnicki, Transformacja przedsiębiorstwa, 2006).

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Politechniki Białostockiej, Podlaskie Forum Gospodarcze, Podlaski Związek Pracodawców. Patronat medialny:  Polskie Radio Białystok, portal bialystokonline.pl, Gazeta Współczesna.

W ramach konkursu wyłonieni zostaną laureaci konkursu w trzech kategoriach pracodawców:

  1. „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa" (zatrudnienie do 49 pracowników) – zwycięzca zostanie wyłoniony w każdym powiecie ziemskim i grodzkim województwa podlaskiego,
  2. „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa" (zatrudnienie od 50 pracowników) – zwycięzca zostanie wyłoniony w  województwie podlaskim,
  3. „Sektor publiczny" – zwycięzca zostanie wyłoniony w województwie podlaskim.

Założeniem konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady „organizacyjnego uczenia się" w oparciu o złożone i ocenione przez Kapitułę Konkursu formularze zgłoszeniowe.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i opieczętowany we wskazanym miejscu.

Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok                                           

w terminie od 1 września do 31 października 2017 roku.

Zwycięzcy konkursu otrzymają: dyplom grawerowany oraz prawo posługiwania się tytułem „Organizacja ucząca się 2017" przez okres jednego roku od dnia wręczenia nagród.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali w lutym 2018 roku.
Szczegółowe informacje  dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku pod numerem telefonu 85 74 97 230.

Regulamin konkursu „Organizacja ucząca się 2017"do zapoznania się na stronie http://wupbialystok.praca.gov.ploraz Formularz zgłoszeniowy (aktywny od 1 września 2017r.)

czytaj więcej

Praca PRONAR

Firma Pronar w Narwi zatrudni do Działu Prototypowni i Narzędziowni

  • spawaczy,
  • frezerów,
  • tokarzy,
  • lakierników,
  • operatorów CNC
  • montażystów.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.pronar.pl zakładka praca oraz pod numerami telefonów 856827369 oraz 856827296

czytaj więcej

1 PODLASKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ W BIAŁYMSTOKU

 Nabór do 1 PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ W BIAŁYMSTOKU

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://puphajnowka.pl/strona/aktualnosci/193

czytaj więcej

PRONAR

Firma PRONAR

 

 ogłasza nabór pracowników do nowo otwieranego zakładu w Hajnówce bliższe informacje w pokoju nr 3

 

 lub pod numerem telefonu (85)682-96-23

czytaj więcej