Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2394
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 26986
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3519
Przyznanie statusu bezrobotnego 2928
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2968
Utrata statusu bezrobotnego 3048
Utrata statusu poszukującego pracy 2581
Rejestracja bezrobotnych 6658
Rejestracja przez Internet 3917
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3056
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4283
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5691
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2248
Rejestracja poszukujących pracy 3781
Rejestracja przez Internet 5080
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2056
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2539
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2210
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3815
Prawa bezrobotnych 3213
Prawa poszukujących pracy 2789
Obowiązki bezrobotnych 2723
Obowiązki poszukujących pracy 2429
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6842
Pośrednictwo pracy krajowe 2589
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2601
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2903
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2720
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6844
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2740
Staże 5897
Prace interwencyjne 3102
Roboty publiczne 2755
Prace społecznie użyteczne 3338
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2415
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8792
Wysokość świadczeń pieniężnych 4267
Zasiłek dla bezrobotnych 7265
Ubezpieczenie zdrowotne 3408
Dodatek aktywizacyjny 3553
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9354
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3411
Zwrot kosztów przejazdu 3724
Zwrot kosztów zakwaterowania 2680
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3063
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2617
Pożyczka szkoleniowa 3527
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2323
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3150
Inne finansowe formy wsparcia 3388
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2008
Dokumenty do pobrania 7090
Agencje zatrudnienia 3448
Inne informacje 3029
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3439
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19616
Zgłoszenie oferty pracy 4871
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2949
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2858
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3396
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 2505
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4185
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2678
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2790
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12704
Pośrednictwo pracy krajowe 2482
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2518
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3038
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2669
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5605
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2558
Staże 17573
Prace interwencyjne 6935
Roboty publiczne 3534
Prace społecznie użyteczne 3405
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4312
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6144
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2273
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2553
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2499
Zwolnienia grupowe 2722
Wysokość świadczeń pieniężnych 3529
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2973
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2522
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1939
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2962
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2383
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3292
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2794
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2377
Tryb postępowania 3846
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2235
Wymagane dokumenty 2863
Opłaty 2507
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3016
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2179
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2310
Dokumenty do pobrania 10515
Inne informacje 3000
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2618
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 26106
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3363
Programy 4195
Projekty EFS 5013
Realizowane 2954
POWER 2036
RPO WP 1922
Projekt "Szansa w integracji" 1279
Harmonogram form wsparcia aktualnie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 1042
Projekt "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" 987
Analizy i statystyki 4232
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 4349
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 3543
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 1971
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 1728
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 1357
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 840
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 335
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 1604
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 1150
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 1115
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 769
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 544
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 3853
2018 rok 761
2017 rok 1501
2016 rok 1712
2015 rok 2196
2014 rok 2394
2013 rok 4932
2012 rok 2530
2011 rok 2491
2010 rok 2305
2009 rok 2323
2008 rok 2321
Liczba bezrobotnych wg gmin 3314
Aktualności 6555
Przetargi 1848
Zapytania ofertowe 1180
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3531
Przydatne linki 2955
Pytanie do urzędu 3235
Ochrona Danych Osobowych 290
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2778
Ankieta oceniająca stronę internetową 2899
Dokumenty do pobrania 5624