Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1424
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 20855
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2340
Przyznanie statusu bezrobotnego 1801
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1986
Utrata statusu bezrobotnego 1929
Utrata statusu poszukującego pracy 1544
Rejestracja bezrobotnych 4551
Rejestracja przez Internet 2669
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2104
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2866
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4432
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1478
Rejestracja poszukujących pracy 2521
Rejestracja przez Internet 4149
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1261
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1635
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1536
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2728
Prawa bezrobotnych 2092
Prawa poszukujących pracy 1725
Obowiązki bezrobotnych 1640
Obowiązki poszukujących pracy 1564
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5021
Pośrednictwo pracy krajowe 1702
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1759
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1932
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1820
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4949
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1886
Staże 4292
Prace interwencyjne 2197
Roboty publiczne 1938
Prace społecznie użyteczne 2584
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1550
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 6230
Wysokość świadczeń pieniężnych 3133
Zasiłek dla bezrobotnych 5733
Ubezpieczenie zdrowotne 2190
Dodatek aktywizacyjny 2313
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6815
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2465
Zwrot kosztów przejazdu 2830
Zwrot kosztów zakwaterowania 1749
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1964
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1685
Pożyczka szkoleniowa 2634
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1468
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2035
Inne finansowe formy wsparcia 2363
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1268
Dokumenty do pobrania 4844
Agencje zatrudnienia 2379
Inne informacje 1942
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2408
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 13868
Zgłoszenie oferty pracy 3240
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1799
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1750
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2308
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 1742
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2803
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1772
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1958
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9083
Pośrednictwo pracy krajowe 1421
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1606
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2015
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1770
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3390
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1645
Staże 13074
Prace interwencyjne 5092
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia 1422
Roboty publiczne 2442
Prace społecznie użyteczne 2400
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3131
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5369
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1326
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1597
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1578
Zwolnienia grupowe 1814
Wysokość świadczeń pieniężnych 2654
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1948
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1608
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1040
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2115
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1565
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1877
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1533
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1360
Tryb postępowania 2829
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1370
Wymagane dokumenty 1691
Opłaty 1449
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2134
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1314
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1344
Dokumenty do pobrania 7797
Inne informacje 1735
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1630
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 17490
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2388
Programy 2752
Projekty EFS 3363
Realizowane 1889
POWER 728
RPO WP 775
Projekt "Szansa w integracji" 243
Harmonogram form wsparcia aktualnie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 59
Projekt "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" 24
Analizy i statystyki 2881
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 3484
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 2797
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 1198
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 849
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 518
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 105
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 697
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 300
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 222
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 2482
2017 rok 280
2016 rok 629
2015 rok 1248
2014 rok 1431
2013 rok 4000
2012 rok 1634
2011 rok 1603
2010 rok 1415
2009 rok 1458
2008 rok 1471
Liczba bezrobotnych wg gmin 2252
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2399
Przydatne linki 2006
Pytanie do urzędu 2142
Ankieta oceniająca pracę urzędu 1819
Ankieta oceniająca stronę internetową 1939
Dokumenty do pobrania 3880
Aktualności 1933
Przetargi 494