Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2308
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 26332
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3400
Przyznanie statusu bezrobotnego 2826
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2874
Utrata statusu bezrobotnego 2968
Utrata statusu poszukującego pracy 2510
Rejestracja bezrobotnych 6454
Rejestracja przez Internet 3798
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2979
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4150
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5562
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2174
Rejestracja poszukujących pracy 3644
Rejestracja przez Internet 4984
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1991
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2463
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2152
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3722
Prawa bezrobotnych 3118
Prawa poszukujących pracy 2702
Obowiązki bezrobotnych 2633
Obowiązki poszukujących pracy 2360
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6655
Pośrednictwo pracy krajowe 2517
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2534
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2818
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2644
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6609
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2656
Staże 5747
Prace interwencyjne 3031
Roboty publiczne 2687
Prace społecznie użyteczne 3273
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2328
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8526
Wysokość świadczeń pieniężnych 4142
Zasiłek dla bezrobotnych 7123
Ubezpieczenie zdrowotne 3289
Dodatek aktywizacyjny 3424
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9100
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3345
Zwrot kosztów przejazdu 3629
Zwrot kosztów zakwaterowania 2600
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2954
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2544
Pożyczka szkoleniowa 3451
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2259
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3026
Inne finansowe formy wsparcia 3278
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1928
Dokumenty do pobrania 6868
Agencje zatrudnienia 3360
Inne informacje 2923
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3331
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19056
Zgłoszenie oferty pracy 4715
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2842
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2763
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3309
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 2433
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4076
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2603
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2728
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12412
Pośrednictwo pracy krajowe 2383
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2430
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2955
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2563
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5439
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2458
Staże 17110
Prace interwencyjne 6756
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia 2717
Roboty publiczne 3436
Prace społecznie użyteczne 3303
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4185
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6058
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2186
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2472
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2411
Zwolnienia grupowe 2630
Wysokość świadczeń pieniężnych 3440
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2874
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2436
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1839
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2868
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2288
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3135
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2656
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2266
Tryb postępowania 3744
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2137
Wymagane dokumenty 2758
Opłaty 2400
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2929
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2081
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2177
Dokumenty do pobrania 10246
Inne informacje 2891
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2518
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 25272
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3275
Programy 4068
Projekty EFS 4866
Realizowane 2866
POWER 1907
RPO WP 1803
Projekt "Szansa w integracji" 1196
Harmonogram form wsparcia aktualnie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 938
Projekt "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" 904
Analizy i statystyki 4121
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 4276
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 3465
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 1904
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 1656
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 1288
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 764
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 258
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 1535
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 1071
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 1051
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 700
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 472
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 3756
2018 rok 659
2017 rok 1402
2016 rok 1613
2015 rok 2123
2014 rok 2306
2013 rok 4856
2012 rok 2445
2011 rok 2412
2010 rok 2235
2009 rok 2252
2008 rok 2246
Liczba bezrobotnych wg gmin 3234
Aktualności 6283
Przetargi 1737
Zapytania ofertowe 1020
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3435
Przydatne linki 2854
Pytanie do urzędu 3140
Ochrona Danych Osobowych 208
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2678
Ankieta oceniająca stronę internetową 2792
Dokumenty do pobrania 5445