Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3208
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 32461
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4722
Przyznanie statusu bezrobotnego 4082
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4021
Utrata statusu bezrobotnego 4027
Utrata statusu poszukującego pracy 3489
Rejestracja bezrobotnych 9289
Rejestracja przez Internet 5959
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4120
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6447
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7254
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3285
Rejestracja poszukujących pracy 5035
Rejestracja przez Internet 6271
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3049
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3686
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3113
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4896
Prawa bezrobotnych 4285
Prawa poszukujących pracy 3830
Obowiązki bezrobotnych 3911
Obowiązki poszukujących pracy 3378
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8441
Pośrednictwo pracy krajowe 3478
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3541
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4087
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3763
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8584
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3638
Staże 7460
Prace interwencyjne 4081
Roboty publiczne 3720
Prace społecznie użyteczne 4413
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3472
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11061
Wysokość świadczeń pieniężnych 5638
Zasiłek dla bezrobotnych 8571
Ubezpieczenie zdrowotne 4785
Dodatek aktywizacyjny 5757
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12736
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4612
Zwrot kosztów przejazdu 4801
Zwrot kosztów zakwaterowania 3675
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4106
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3686
Pożyczka szkoleniowa 4576
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3202
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4267
Inne finansowe formy wsparcia 4522
Dokumenty do pobrania 9376
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2901
Agencje zatrudnienia 4473
Inne informacje 4071
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4556
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 25670
Zgłoszenie oferty pracy 6397
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4158
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4098
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4513
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 3461
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5745
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3754
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3674
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16267
Pośrednictwo pracy krajowe 4230
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3403
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3946
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3744
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7871
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3506
Staże 21687
Prace interwencyjne 8775
Roboty publiczne 4797
Prace społecznie użyteczne 4749
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5740
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 7393
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3220
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3886
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3536
Zwolnienia grupowe 3640
Wysokość świadczeń pieniężnych 4740
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3987
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3429
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2853
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4068
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3297
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4910
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4044
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3361
Tryb postępowania 4689
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3150
Wymagane dokumenty 3847
Opłaty 3464
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4093
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3131
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3507
Dokumenty do pobrania 13335
Inne informacje 4007
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3607
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 33129
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4784
Programy 5500
Projekty EFS 6350
Realizowane 3933
POWER 3273
RPO WP 3192
Projekt "Szansa w integracji" 2279
Analizy i statystyki 6763
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 5526
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 4626
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 2885
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 2858
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 2454
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 2057
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 1522
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2018 rok 753
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 2493
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 2022
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 2078
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 1718
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 1522
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 5242
2019 rok 1069
2018 rok 1948
2017 rok 2594
2016 rok 2848
2015 rok 3117
2014 rok 3493
2013 rok 5875
2012 rok 3644
2011 rok 3392
2010 rok 3244
2009 rok 3219
2008 rok 3276
Liczba bezrobotnych wg gmin 4360
Aktualności 8414
Przetargi 7716
Zapytania ofertowe 7170
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4533
Przydatne linki 4062
Pytanie do urzędu 4268
Ochrona Danych Osobowych 1258
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3818
Ankieta oceniająca stronę internetową 3845
Dokumenty do pobrania 7239