Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2682
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 28998
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3894
Przyznanie statusu bezrobotnego 3264
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3300
Utrata statusu bezrobotnego 3333
Utrata statusu poszukującego pracy 2869
Rejestracja bezrobotnych 7284
Rejestracja przez Internet 4293
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3330
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4776
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6137
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2548
Rejestracja poszukujących pracy 4183
Rejestracja przez Internet 5441
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2329
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2828
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2470
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4149
Prawa bezrobotnych 3543
Prawa poszukujących pracy 3124
Obowiązki bezrobotnych 3069
Obowiązki poszukujących pracy 2700
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7415
Pośrednictwo pracy krajowe 2851
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2877
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3279
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3024
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7455
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3020
Staże 6451
Prace interwencyjne 3434
Roboty publiczne 3058
Prace społecznie użyteczne 3672
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2764
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9669
Wysokość świadczeń pieniężnych 4719
Zasiłek dla bezrobotnych 7675
Ubezpieczenie zdrowotne 3820
Dodatek aktywizacyjny 4033
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10559
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3821
Zwrot kosztów przejazdu 4072
Zwrot kosztów zakwaterowania 3012
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3409
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2922
Pożyczka szkoleniowa 3847
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2584
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3476
Inne finansowe formy wsparcia 3762
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2324
Dokumenty do pobrania 7806
Agencje zatrudnienia 3781
Inne informacje 3340
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3774
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 21722
Zgłoszenie oferty pracy 5406
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3341
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3288
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3741
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 2797
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4672
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3001
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3051
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13948
Pośrednictwo pracy krajowe 2877
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2787
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3318
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2988
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6471
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2837
Staże 19173
Prace interwencyjne 7611
Roboty publiczne 3920
Prace społecznie użyteczne 3860
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4793
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6538
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2560
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2838
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2796
Zwolnienia grupowe 3005
Wysokość świadczeń pieniężnych 3877
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3300
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2816
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2215
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3298
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2655
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3768
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3196
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2697
Tryb postępowania 4139
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2533
Wymagane dokumenty 3158
Opłaty 2810
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3332
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2463
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2718
Dokumenty do pobrania 11350
Inne informacje 3324
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2914
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 28396
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3807
Programy 4614
Projekty EFS 5499
Realizowane 3251
POWER 2490
RPO WP 2387
Projekt "Szansa w integracji" 1607
Analizy i statystyki 4660
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 4755
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 3920
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 2255
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 2080
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 1722
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 1242
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 741
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2018 rok 49
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 1898
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 1448
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 1408
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 1065
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 876
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 4300
2019 rok 262
2018 rok 1207
2017 rok 1847
2016 rok 2078
2015 rok 2489
2014 rok 2790
2013 rok 5223
2012 rok 2901
2011 rok 2759
2010 rok 2591
2009 rok 2599
2008 rok 2645
Liczba bezrobotnych wg gmin 3676
Aktualności 7295
Przetargi 2875
Zapytania ofertowe 2270
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3851
Przydatne linki 3266
Pytanie do urzędu 3551
Ochrona Danych Osobowych 583
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3120
Ankieta oceniająca stronę internetową 3195
Dokumenty do pobrania 6177