Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3027
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 31126
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4423
Przyznanie statusu bezrobotnego 3717
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3762
Utrata statusu bezrobotnego 3743
Utrata statusu poszukującego pracy 3255
Rejestracja bezrobotnych 8175
Rejestracja przez Internet 4845
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3756
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5608
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6713
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2988
Rejestracja poszukujących pracy 4721
Rejestracja przez Internet 5930
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2784
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3306
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2865
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4615
Prawa bezrobotnych 4000
Prawa poszukujących pracy 3579
Obowiązki bezrobotnych 3571
Obowiązki poszukujących pracy 3133
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8121
Pośrednictwo pracy krajowe 3255
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3290
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3789
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3482
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8148
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3417
Staże 7110
Prace interwencyjne 3835
Roboty publiczne 3458
Prace społecznie użyteczne 4134
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3210
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10656
Wysokość świadczeń pieniężnych 5333
Zasiłek dla bezrobotnych 8205
Ubezpieczenie zdrowotne 4388
Dodatek aktywizacyjny 5310
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11988
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4322
Zwrot kosztów przejazdu 4533
Zwrot kosztów zakwaterowania 3443
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3869
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3412
Pożyczka szkoleniowa 4307
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2968
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3973
Inne finansowe formy wsparcia 4247
Dokumenty do pobrania 8718
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2699
Agencje zatrudnienia 4236
Inne informacje 3808
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4292
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23800
Zgłoszenie oferty pracy 6051
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3857
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3809
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4222
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 3201
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5334
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3474
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3448
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15212
Pośrednictwo pracy krajowe 3409
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3177
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3708
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3463
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7453
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3249
Staże 21001
Prace interwencyjne 8401
Roboty publiczne 4461
Prace społecznie użyteczne 4451
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5401
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 7065
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2981
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3230
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3219
Zwolnienia grupowe 3394
Wysokość świadczeń pieniężnych 4408
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3731
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3193
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2609
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3803
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3053
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4437
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3738
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3114
Tryb postępowania 4487
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2917
Wymagane dokumenty 3587
Opłaty 3214
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3823
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2901
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3239
Dokumenty do pobrania 12261
Inne informacje 3725
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3330
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 30967
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4474
Programy 5164
Projekty EFS 6060
Realizowane 3659
POWER 2996
RPO WP 2892
Projekt "Szansa w integracji" 2032
Analizy i statystyki 6402
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 5265
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 4377
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 2641
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 2573
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 2194
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 1779
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 1226
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2018 rok 473
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 2272
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 1796
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 1833
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 1486
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 1274
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 4857
2019 rok 750
2018 rok 1674
2017 rok 2319
2016 rok 2581
2015 rok 2868
2014 rok 3247
2013 rok 5614
2012 rok 3393
2011 rok 3132
2010 rok 2956
2009 rok 2978
2008 rok 3039
Liczba bezrobotnych wg gmin 4069
Aktualności 8007
Przetargi 5872
Zapytania ofertowe 5346
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4278
Przydatne linki 3765
Pytanie do urzędu 4000
Ochrona Danych Osobowych 1000
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3562
Ankieta oceniająca stronę internetową 3623
Dokumenty do pobrania 6756