Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2014
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 25065
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3168
Przyznanie statusu bezrobotnego 2631
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2721
Utrata statusu bezrobotnego 2751
Utrata statusu poszukującego pracy 2288
Rejestracja bezrobotnych 5983
Rejestracja przez Internet 3539
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2798
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3898
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5311
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2051
Rejestracja poszukujących pracy 3378
Rejestracja przez Internet 4782
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1846
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2319
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2029
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3537
Prawa bezrobotnych 2899
Prawa poszukujących pracy 2504
Obowiązki bezrobotnych 2450
Obowiązki poszukujących pracy 2237
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6344
Pośrednictwo pracy krajowe 2380
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2387
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2668
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2500
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6270
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2501
Staże 5356
Prace interwencyjne 2868
Roboty publiczne 2552
Prace społecznie użyteczne 3141
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2167
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7975
Wysokość świadczeń pieniężnych 3941
Zasiłek dla bezrobotnych 6879
Ubezpieczenie zdrowotne 3086
Dodatek aktywizacyjny 3167
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8638
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3157
Zwrot kosztów przejazdu 3473
Zwrot kosztów zakwaterowania 2445
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2679
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2363
Pożyczka szkoleniowa 3277
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2091
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2836
Inne finansowe formy wsparcia 3069
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1789
Dokumenty do pobrania 6389
Agencje zatrudnienia 3149
Inne informacje 2687
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3160
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17955
Zgłoszenie oferty pracy 4393
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2603
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2551
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3141
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 2299
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3796
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2456
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2543
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11792
Pośrednictwo pracy krajowe 2120
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2171
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2717
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2311
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4978
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2232
Staże 16061
Prace interwencyjne 6316
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia 2411
Roboty publiczne 3151
Prace społecznie użyteczne 3042
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3881
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5806
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1946
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2232
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2168
Zwolnienia grupowe 2373
Wysokość świadczeń pieniężnych 3190
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2605
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2204
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1533
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2564
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2000
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2723
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2331
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1946
Tryb postępowania 3385
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1843
Wymagane dokumenty 2416
Opłaty 2073
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2617
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1777
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1854
Dokumenty do pobrania 9596
Inne informacje 2526
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2200
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 23438
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3118
Programy 3824
Projekty EFS 4522
Realizowane 2670
POWER 1610
RPO WP 1564
Projekt "Szansa w integracji" 1046
Harmonogram form wsparcia aktualnie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 642
Projekt "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" 728
Analizy i statystyki 3919
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 4102
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 3301
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 1735
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 1460
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 1116
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 618
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 126
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 1389
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 915
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 914
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 505
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 307
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 3535
2018 rok 444
2017 rok 1214
2016 rok 1424
2015 rok 1964
2014 rok 2135
2013 rok 4698
2012 rok 2291
2011 rok 2270
2010 rok 2067
2009 rok 2099
2008 rok 2115
Liczba bezrobotnych wg gmin 3035
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3252
Przydatne linki 2691
Pytanie do urzędu 2935
Aktualności 5493
Przetargi 1488
Zapytania ofertowe 794
Ochrona Danych Osobowych 33
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2494
Ankieta oceniająca stronę internetową 2639
Dokumenty do pobrania 5123