Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2773
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 29507
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4026
Przyznanie statusu bezrobotnego 3368
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3408
Utrata statusu bezrobotnego 3424
Utrata statusu poszukującego pracy 2963
Rejestracja bezrobotnych 7502
Rejestracja przez Internet 4415
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3433
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4988
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6292
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2648
Rejestracja poszukujących pracy 4316
Rejestracja przez Internet 5557
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2453
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2935
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2566
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4259
Prawa bezrobotnych 3652
Prawa poszukujących pracy 3235
Obowiązki bezrobotnych 3190
Obowiązki poszukujących pracy 2807
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7597
Pośrednictwo pracy krajowe 2943
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2980
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3415
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3136
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7606
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3109
Staże 6632
Prace interwencyjne 3526
Roboty publiczne 3153
Prace społecznie użyteczne 3794
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2881
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9901
Wysokość świadczeń pieniężnych 4879
Zasiłek dla bezrobotnych 7802
Ubezpieczenie zdrowotne 3950
Dodatek aktywizacyjny 4189
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10882
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3967
Zwrot kosztów przejazdu 4189
Zwrot kosztów zakwaterowania 3126
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3521
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3043
Pożyczka szkoleniowa 3966
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2676
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3589
Inne finansowe formy wsparcia 3882
Dokumenty do pobrania 8070
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2413
Agencje zatrudnienia 3893
Inne informacje 3464
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3908
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22233
Zgłoszenie oferty pracy 5588
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3454
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3433
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3857
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 2885
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4827
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3099
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3134
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14227
Pośrednictwo pracy krajowe 2983
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2876
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3402
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3079
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6676
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2933
Staże 19700
Prace interwencyjne 7793
Roboty publiczne 4046
Prace społecznie użyteczne 4020
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4915
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6671
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2665
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2923
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2895
Zwolnienia grupowe 3097
Wysokość świadczeń pieniężnych 4008
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3388
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2906
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2301
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3421
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2745
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3924
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3316
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2794
Tryb postępowania 4214
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2613
Wymagane dokumenty 3261
Opłaty 2906
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3437
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2574
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2827
Dokumenty do pobrania 11586
Inne informacje 3423
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3007
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 29102
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4011
Programy 4731
Projekty EFS 5635
Realizowane 3345
POWER 2608
RPO WP 2506
Projekt "Szansa w integracji" 1707
Analizy i statystyki 4796
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 4893
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 4033
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 2342
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 2200
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 1831
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 1390
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 862
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2018 rok 131
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 1977
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 1520
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 1516
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 1173
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 972
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 4434
2019 rok 372
2018 rok 1325
2017 rok 1961
2016 rok 2196
2015 rok 2574
2014 rok 2905
2013 rok 5313
2012 rok 3014
2011 rok 2833
2010 rok 2674
2009 rok 2686
2008 rok 2716
Liczba bezrobotnych wg gmin 3762
Aktualności 7477
Przetargi 3682
Zapytania ofertowe 3060
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3952
Przydatne linki 3379
Pytanie do urzędu 3643
Ochrona Danych Osobowych 674
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3219
Ankieta oceniająca stronę internetową 3295
Dokumenty do pobrania 6336