Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2858
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 30111
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4169
Przyznanie statusu bezrobotnego 3491
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3527
Utrata statusu bezrobotnego 3526
Utrata statusu poszukującego pracy 3057
Rejestracja bezrobotnych 7777
Rejestracja przez Internet 4552
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3542
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5229
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6451
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2761
Rejestracja poszukujących pracy 4465
Rejestracja przez Internet 5683
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2555
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3054
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2659
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4385
Prawa bezrobotnych 3773
Prawa poszukujących pracy 3351
Obowiązki bezrobotnych 3309
Obowiązki poszukujących pracy 2908
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7797
Pośrednictwo pracy krajowe 3046
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3076
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3536
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3252
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7801
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3201
Staże 6810
Prace interwencyjne 3619
Roboty publiczne 3254
Prace społecznie użyteczne 3914
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2997
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10175
Wysokość świadczeń pieniężnych 5038
Zasiłek dla bezrobotnych 7929
Ubezpieczenie zdrowotne 4094
Dodatek aktywizacyjny 5009
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11181
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4090
Zwrot kosztów przejazdu 4307
Zwrot kosztów zakwaterowania 3232
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3641
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3173
Pożyczka szkoleniowa 4082
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2773
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3717
Inne finansowe formy wsparcia 4014
Dokumenty do pobrania 8311
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2500
Agencje zatrudnienia 4013
Inne informacje 3589
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4043
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22799
Zgłoszenie oferty pracy 5754
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3605
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3569
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3972
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 2982
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4990
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3236
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3231
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14571
Pośrednictwo pracy krajowe 3109
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2971
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3500
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3216
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6935
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3037
Staże 20197
Prace interwencyjne 7981
Roboty publiczne 4187
Prace społecznie użyteczne 4174
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5086
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6815
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2787
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3025
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3008
Zwolnienia grupowe 3197
Wysokość świadczeń pieniężnych 4152
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3498
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2998
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2399
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3563
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2856
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4094
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3458
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2896
Tryb postępowania 4299
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2706
Wymagane dokumenty 3375
Opłaty 3004
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3566
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2685
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2982
Dokumenty do pobrania 11837
Inne informacje 3526
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3114
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 29758
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4206
Programy 4867
Projekty EFS 5779
Realizowane 3449
POWER 2722
RPO WP 2617
Projekt "Szansa w integracji" 1814
Analizy i statystyki 6144
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 5016
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 4151
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 2433
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 2333
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 1959
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 1528
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 996
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2018 rok 244
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 2062
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 1611
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 1616
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 1270
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 1069
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 4581
2019 rok 494
2018 rok 1444
2017 rok 2084
2016 rok 2300
2015 rok 2665
2014 rok 3018
2013 rok 5399
2012 rok 3137
2011 rok 2932
2010 rok 2759
2009 rok 2777
2008 rok 2814
Liczba bezrobotnych wg gmin 3873
Aktualności 7683
Przetargi 4503
Zapytania ofertowe 3916
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4058
Przydatne linki 3504
Pytanie do urzędu 3754
Ochrona Danych Osobowych 778
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3339
Ankieta oceniająca stronę internetową 3400
Dokumenty do pobrania 6480