Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2073
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 25709
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3297
Przyznanie statusu bezrobotnego 2731
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2796
Utrata statusu bezrobotnego 2911
Utrata statusu poszukującego pracy 2444
Rejestracja bezrobotnych 6228
Rejestracja przez Internet 3658
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2885
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4023
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5432
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2115
Rejestracja poszukujących pracy 3533
Rejestracja przez Internet 4901
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1933
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2394
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2106
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3632
Prawa bezrobotnych 3041
Prawa poszukujących pracy 2627
Obowiązki bezrobotnych 2553
Obowiązki poszukujących pracy 2296
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6495
Pośrednictwo pracy krajowe 2449
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2476
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2759
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2574
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6473
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2585
Staże 5543
Prace interwencyjne 2948
Roboty publiczne 2619
Prace społecznie użyteczne 3209
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2254
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8247
Wysokość świadczeń pieniężnych 4037
Zasiłek dla bezrobotnych 7023
Ubezpieczenie zdrowotne 3206
Dodatek aktywizacyjny 3322
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8881
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3265
Zwrot kosztów przejazdu 3554
Zwrot kosztów zakwaterowania 2532
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2868
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2470
Pożyczka szkoleniowa 3365
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2205
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2933
Inne finansowe formy wsparcia 3171
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1862
Dokumenty do pobrania 6649
Agencje zatrudnienia 3273
Inne informacje 2834
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3252
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18536
Zgłoszenie oferty pracy 4562
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2725
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2664
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3231
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 2372
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3974
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2540
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2671
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12124
Pośrednictwo pracy krajowe 2188
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2259
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2785
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2396
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5223
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2287
Staże 16633
Prace interwencyjne 6483
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia 2516
Roboty publiczne 3244
Prace społecznie użyteczne 3120
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3970
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5879
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2017
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2302
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2242
Zwolnienia grupowe 2453
Wysokość świadczeń pieniężnych 3261
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2685
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2271
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1596
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2636
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2061
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2849
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2417
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2024
Tryb postępowania 3501
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1910
Wymagane dokumenty 2517
Opłaty 2161
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2698
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1847
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1931
Dokumenty do pobrania 9859
Inne informacje 2636
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2270
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 24434
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3199
Programy 3942
Projekty EFS 4675
Realizowane 2770
POWER 1754
RPO WP 1664
Projekt "Szansa w integracji" 1121
Harmonogram form wsparcia aktualnie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 780
Projekt "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" 816
Analizy i statystyki 4024
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 4204
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 3393
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 1834
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 1573
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 1211
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 684
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 182
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 1475
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 1004
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 986
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 639
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 409
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 3669
2018 rok 544
2017 rok 1307
2016 rok 1517
2015 rok 2052
2014 rok 2228
2013 rok 4791
2012 rok 2366
2011 rok 2352
2010 rok 2176
2009 rok 2176
2008 rok 2194
Liczba bezrobotnych wg gmin 3145
Aktualności 6015
Przetargi 1619
Zapytania ofertowe 920
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3346
Przydatne linki 2773
Pytanie do urzędu 3044
Ochrona Danych Osobowych 117
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2587
Ankieta oceniająca stronę internetową 2717
Dokumenty do pobrania 5303