Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1580
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 22264
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2582
Przyznanie statusu bezrobotnego 2041
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2187
Utrata statusu bezrobotnego 2123
Utrata statusu poszukującego pracy 1723
Rejestracja bezrobotnych 4940
Rejestracja przez Internet 2910
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2291
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3156
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4681
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1618
Rejestracja poszukujących pracy 2756
Rejestracja przez Internet 4323
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1397
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1805
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1646
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2965
Prawa bezrobotnych 2298
Prawa poszukujących pracy 1907
Obowiązki bezrobotnych 1834
Obowiązki poszukujących pracy 1724
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5445
Pośrednictwo pracy krajowe 1853
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1904
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2112
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1980
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5343
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2062
Staże 4582
Prace interwencyjne 2359
Roboty publiczne 2095
Prace społecznie użyteczne 2737
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1688
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 6860
Wysokość świadczeń pieniężnych 3393
Zasiłek dla bezrobotnych 6071
Ubezpieczenie zdrowotne 2440
Dodatek aktywizacyjny 2529
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7422
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2631
Zwrot kosztów przejazdu 3002
Zwrot kosztów zakwaterowania 1906
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2167
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1861
Pożyczka szkoleniowa 2817
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1613
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2350
Inne finansowe formy wsparcia 2563
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1408
Dokumenty do pobrania 5285
Agencje zatrudnienia 2559
Inne informacje 2134
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2601
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 15142
Zgłoszenie oferty pracy 3591
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1994
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1963
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2547
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 1888
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3119
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1955
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2098
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9956
Pośrednictwo pracy krajowe 1601
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1730
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2200
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1910
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3707
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1788
Staże 14027
Prace interwencyjne 5443
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia 1751
Roboty publiczne 2622
Prace społecznie użyteczne 2556
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3344
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5465
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1491
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1753
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1739
Zwolnienia grupowe 1955
Wysokość świadczeń pieniężnych 2804
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2159
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1766
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1160
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2238
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1677
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2127
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1732
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1508
Tryb postępowania 2981
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1492
Wymagane dokumenty 1864
Opłaty 1594
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2258
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1426
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1476
Dokumenty do pobrania 8323
Inne informacje 1934
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1801
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 19478
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2558
Programy 3050
Projekty EFS 3741
Realizowane 2095
POWER 967
RPO WP 967
Projekt "Szansa w integracji" 432
Harmonogram form wsparcia aktualnie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 185
Projekt "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" 212
Analizy i statystyki 3138
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 3624
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 2912
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 1320
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 1007
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 682
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 205
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 844
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 457
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 413
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 92
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 2769
2017 rok 562
2016 rok 870
2015 rok 1431
2014 rok 1606
2013 rok 4189
2012 rok 1781
2011 rok 1751
2010 rok 1557
2009 rok 1606
2008 rok 1628
Liczba bezrobotnych wg gmin 2461
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2644
Przydatne linki 2183
Pytanie do urzędu 2364
Ankieta oceniająca pracę urzędu 1971
Ankieta oceniająca stronę internetową 2081
Dokumenty do pobrania 4217
Aktualności 3140
Przetargi 758
Zapytania ofertowe 200