Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1655
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 22931
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2710
Przyznanie statusu bezrobotnego 2169
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2294
Utrata statusu bezrobotnego 2251
Utrata statusu poszukującego pracy 1834
Rejestracja bezrobotnych 5160
Rejestracja przez Internet 3034
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2402
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3307
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4822
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1705
Rejestracja poszukujących pracy 2884
Rejestracja przez Internet 4424
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1489
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1905
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1726
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3086
Prawa bezrobotnych 2417
Prawa poszukujących pracy 2020
Obowiązki bezrobotnych 1961
Obowiązki poszukujących pracy 1818
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5630
Pośrednictwo pracy krajowe 1955
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1998
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2230
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2069
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5550
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2154
Staże 4758
Prace interwencyjne 2454
Roboty publiczne 2182
Prace społecznie użyteczne 2816
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1766
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7142
Wysokość świadczeń pieniężnych 3513
Zasiłek dla bezrobotnych 6258
Ubezpieczenie zdrowotne 2560
Dodatek aktywizacyjny 2662
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7694
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2736
Zwrot kosztów przejazdu 3089
Zwrot kosztów zakwaterowania 1991
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2268
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1964
Pożyczka szkoleniowa 2913
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1706
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2446
Inne finansowe formy wsparcia 2675
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1486
Dokumenty do pobrania 5532
Agencje zatrudnienia 2687
Inne informacje 2241
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2722
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 15698
Zgłoszenie oferty pracy 3773
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2112
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2091
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2688
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 1959
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3281
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2051
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2174
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10308
Pośrednictwo pracy krajowe 1700
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1800
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2308
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1983
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3915
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1866
Staże 14449
Prace interwencyjne 5609
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia 1890
Roboty publiczne 2702
Prace społecznie użyteczne 2635
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3464
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5505
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1593
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1854
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1828
Zwolnienia grupowe 2029
Wysokość świadczeń pieniężnych 2875
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2260
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1854
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1216
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2291
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1730
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2248
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1828
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1575
Tryb postępowania 3042
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1550
Wymagane dokumenty 1965
Opłaty 1671
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2325
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1483
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1542
Dokumenty do pobrania 8591
Inne informacje 2060
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1888
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 20403
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2648
Programy 3199
Projekty EFS 3886
Realizowane 2195
POWER 1081
RPO WP 1081
Projekt "Szansa w integracji" 554
Harmonogram form wsparcia aktualnie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 245
Projekt "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" 286
Analizy i statystyki 3277
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 3700
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 2965
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 1387
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 1105
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 762
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 253
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 940
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 539
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 506
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 148
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 2898
2017 rok 723
2016 rok 1001
2015 rok 1536
2014 rok 1700
2013 rok 4283
2012 rok 1859
2011 rok 1823
2010 rok 1629
2009 rok 1681
2008 rok 1705
Liczba bezrobotnych wg gmin 2569
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2770
Przydatne linki 2273
Pytanie do urzędu 2464
Aktualności 3698
Przetargi 883
Zapytania ofertowe 329
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2056
Ankieta oceniająca stronę internetową 2182
Dokumenty do pobrania 4423