Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2584
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 28446
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3783
Przyznanie statusu bezrobotnego 3160
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3196
Utrata statusu bezrobotnego 3246
Utrata statusu poszukującego pracy 2771
Rejestracja bezrobotnych 7082
Rejestracja przez Internet 4165
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3236
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4611
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5996
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2439
Rejestracja poszukujących pracy 4044
Rejestracja przez Internet 5295
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2227
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2719
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2385
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4038
Prawa bezrobotnych 3433
Prawa poszukujących pracy 2999
Obowiązki bezrobotnych 2955
Obowiązki poszukujących pracy 2611
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7257
Pośrednictwo pracy krajowe 2760
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2787
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3148
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2924
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7258
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2922
Staże 6284
Prace interwencyjne 3326
Roboty publiczne 2959
Prace społecznie użyteczne 3541
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2640
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9446
Wysokość świadczeń pieniężnych 4565
Zasiłek dla bezrobotnych 7527
Ubezpieczenie zdrowotne 3659
Dodatek aktywizacyjny 3865
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10183
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3673
Zwrot kosztów przejazdu 3962
Zwrot kosztów zakwaterowania 2911
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3289
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2819
Pożyczka szkoleniowa 3754
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2499
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3376
Inne finansowe formy wsparcia 3629
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2217
Dokumenty do pobrania 7587
Agencje zatrudnienia 3671
Inne informacje 3234
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3679
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 21168
Zgłoszenie oferty pracy 5245
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3204
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3147
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3631
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 2691
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4499
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2895
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2963
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13631
Pośrednictwo pracy krajowe 2754
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2698
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3225
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2887
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6269
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2741
Staże 18617
Prace interwencyjne 7389
Roboty publiczne 3772
Prace społecznie użyteczne 3668
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4614
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6396
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2467
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2746
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2700
Zwolnienia grupowe 2908
Wysokość świadczeń pieniężnych 3745
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3186
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2714
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2127
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3172
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2556
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3622
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3069
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2587
Tryb postępowania 4040
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2429
Wymagane dokumenty 3064
Opłaty 2709
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3219
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2363
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2577
Dokumenty do pobrania 11080
Inne informacje 3218
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2807
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 27684
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3657
Programy 4496
Projekty EFS 5351
Realizowane 3159
POWER 2349
RPO WP 2235
Projekt "Szansa w integracji" 1505
Analizy i statystyki 4541
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 4593
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 3789
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 2158
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 1954
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 1594
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 1094
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 604
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 1800
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 1344
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 1302
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 963
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 760
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 4147
2019 rok 128
2018 rok 1081
2017 rok 1728
2016 rok 1963
2015 rok 2389
2014 rok 2659
2013 rok 5129
2012 rok 2776
2011 rok 2678
2010 rok 2501
2009 rok 2512
2008 rok 2534
Liczba bezrobotnych wg gmin 3576
Aktualności 7078
Przetargi 2096
Zapytania ofertowe 1446
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3752
Przydatne linki 3158
Pytanie do urzędu 3442
Ochrona Danych Osobowych 488
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3008
Ankieta oceniająca stronę internetową 3092
Dokumenty do pobrania 6006