Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1484
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 21557
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2469
Przyznanie statusu bezrobotnego 1940
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2096
Utrata statusu bezrobotnego 2034
Utrata statusu poszukującego pracy 1640
Rejestracja bezrobotnych 4756
Rejestracja przez Internet 2806
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2205
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3013
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4560
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1546
Rejestracja poszukujących pracy 2638
Rejestracja przez Internet 4244
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1322
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1723
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1588
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2853
Prawa bezrobotnych 2194
Prawa poszukujących pracy 1815
Obowiązki bezrobotnych 1730
Obowiązki poszukujących pracy 1647
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5258
Pośrednictwo pracy krajowe 1781
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1831
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2017
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1904
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5160
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1984
Staże 4437
Prace interwencyjne 2287
Roboty publiczne 2016
Prace społecznie użyteczne 2665
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1628
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 6526
Wysokość świadczeń pieniężnych 3256
Zasiłek dla bezrobotnych 5899
Ubezpieczenie zdrowotne 2322
Dodatek aktywizacyjny 2420
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7125
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2544
Zwrot kosztów przejazdu 2923
Zwrot kosztów zakwaterowania 1840
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2081
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1772
Pożyczka szkoleniowa 2729
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1541
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2254
Inne finansowe formy wsparcia 2476
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1339
Dokumenty do pobrania 5092
Agencje zatrudnienia 2467
Inne informacje 2035
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2503
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 14505
Zgłoszenie oferty pracy 3414
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1897
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1863
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2437
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 1828
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2961
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1866
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2034
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9583
Pośrednictwo pracy krajowe 1521
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1677
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2107
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1854
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3549
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1716
Staże 13596
Prace interwencyjne 5279
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia 1610
Roboty publiczne 2537
Prace społecznie użyteczne 2473
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3223
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5424
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1403
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1674
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1658
Zwolnienia grupowe 1893
Wysokość świadczeń pieniężnych 2743
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2067
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1695
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1107
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2171
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1623
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2017
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1644
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1456
Tryb postępowania 2912
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1435
Wymagane dokumenty 1776
Opłaty 1533
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2188
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1378
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1422
Dokumenty do pobrania 8048
Inne informacje 1835
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1716
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 18585
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2470
Programy 2905
Projekty EFS 3583
Realizowane 1993
POWER 855
RPO WP 870
Projekt "Szansa w integracji" 345
Harmonogram form wsparcia aktualnie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 136
Projekt "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" 119
Analizy i statystyki 3034
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 3552
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 2847
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 1266
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 931
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 603
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 158
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 774
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 381
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 324
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 39
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 2616
2017 rok 415
2016 rok 736
2015 rok 1335
2014 rok 1513
2013 rok 4087
2012 rok 1715
2011 rok 1683
2010 rok 1493
2009 rok 1534
2008 rok 1554
Liczba bezrobotnych wg gmin 2355
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2524
Przydatne linki 2100
Pytanie do urzędu 2257
Ankieta oceniająca pracę urzędu 1910
Ankieta oceniająca stronę internetową 2019
Dokumenty do pobrania 4056
Aktualności 2703
Przetargi 636
Zapytania ofertowe 123