Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3406
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 33280
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4949
Przyznanie statusu bezrobotnego 4370
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4230
Utrata statusu bezrobotnego 4245
Utrata statusu poszukującego pracy 3702
Rejestracja bezrobotnych 9899
Rejestracja przez Internet 6344
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4353
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7065
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7556
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3512
Rejestracja poszukujących pracy 5277
Rejestracja przez Internet 6544
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3252
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3984
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3325
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5139
Prawa bezrobotnych 4529
Prawa poszukujących pracy 4053
Obowiązki bezrobotnych 4197
Obowiązki poszukujących pracy 3595
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8692
Pośrednictwo pracy krajowe 3684
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3765
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4351
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3989
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8898
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3841
Staże 7712
Prace interwencyjne 4293
Roboty publiczne 3945
Prace społecznie użyteczne 4631
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3698
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11346
Wysokość świadczeń pieniężnych 5881
Zasiłek dla bezrobotnych 8883
Ubezpieczenie zdrowotne 5381
Dodatek aktywizacyjny 6071
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13241
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4870
Zwrot kosztów przejazdu 5031
Zwrot kosztów zakwaterowania 3903
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4324
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3932
Pożyczka szkoleniowa 4787
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3412
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4774
Inne finansowe formy wsparcia 4741
Dokumenty do pobrania 9772
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3083
Agencje zatrudnienia 4695
Inne informacje 4284
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4807
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 26783
Zgłoszenie oferty pracy 6671
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4405
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4312
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4758
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 3656
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6122
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3975
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3872
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16727
Pośrednictwo pracy krajowe 4526
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3612
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4161
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3946
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8194
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3711
Staże 22135
Prace interwencyjne 9109
Roboty publiczne 5065
Prace społecznie użyteczne 4958
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6016
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 7624
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3420
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4158
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3762
Zwolnienia grupowe 3865
Wysokość świadczeń pieniężnych 4954
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4227
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3655
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3065
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4293
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3515
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5289
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4284
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3579
Tryb postępowania 4888
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3371
Wymagane dokumenty 4066
Opłaty 3707
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4322
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3356
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3727
Dokumenty do pobrania 13909
Inne informacje 4231
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3845
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 34592
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5029
Programy 5757
Projekty EFS 6616
Realizowane 4183
POWER 3551
RPO WP 3460
Projekt "Szansa w integracji" 2544
Analizy i statystyki 6979
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 5728
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 4828
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 3085
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 3084
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 2677
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 2272
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 1758
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2018 rok 971
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 2691
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 2221
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 2293
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 1933
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 1723
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 5487
2019 rok 1327
2018 rok 2176
2017 rok 2802
2016 rok 3065
2015 rok 3337
2014 rok 3703
2013 rok 6094
2012 rok 3862
2011 rok 3606
2010 rok 3476
2009 rok 3457
2008 rok 3497
Liczba bezrobotnych wg gmin 4587
Aktualności 8732
Przetargi 8985
Zapytania ofertowe 8471
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4776
Przydatne linki 4305
Pytanie do urzędu 4491
Ochrona Danych Osobowych 1469
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4019
Ankieta oceniająca stronę internetową 4041
Dokumenty do pobrania 7570