Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3079
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 31561
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4518
Przyznanie statusu bezrobotnego 3809
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3829
Utrata statusu bezrobotnego 3811
Utrata statusu poszukującego pracy 3323
Rejestracja bezrobotnych 8469
Rejestracja przez Internet 5024
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3841
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5821
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6838
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3075
Rejestracja poszukujących pracy 4809
Rejestracja przez Internet 6023
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2858
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3417
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2929
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4709
Prawa bezrobotnych 4083
Prawa poszukujących pracy 3654
Obowiązki bezrobotnych 3651
Obowiązki poszukujących pracy 3209
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8225
Pośrednictwo pracy krajowe 3320
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3367
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3876
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3552
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8292
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3484
Staże 7220
Prace interwencyjne 3908
Roboty publiczne 3533
Prace społecznie użyteczne 4213
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3284
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10788
Wysokość świadczeń pieniężnych 5423
Zasiłek dla bezrobotnych 8310
Ubezpieczenie zdrowotne 4497
Dodatek aktywizacyjny 5421
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12232
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4406
Zwrot kosztów przejazdu 4610
Zwrot kosztów zakwaterowania 3508
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3936
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3488
Pożyczka szkoleniowa 4389
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3036
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4054
Inne finansowe formy wsparcia 4333
Dokumenty do pobrania 8867
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2763
Agencje zatrudnienia 4305
Inne informacje 3885
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4385
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 24046
Zgłoszenie oferty pracy 6166
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3953
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3894
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4310
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 3272
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5445
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3556
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3515
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15342
Pośrednictwo pracy krajowe 3747
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3242
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3773
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3545
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7596
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3331
Staże 21261
Prace interwencyjne 8529
Roboty publiczne 4580
Prace społecznie użyteczne 4543
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5484
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 7160
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3049
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3305
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3286
Zwolnienia grupowe 3461
Wysokość świadczeń pieniężnych 4486
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3812
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3267
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2680
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3884
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3118
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4574
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3832
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3190
Tryb postępowania 4546
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2977
Wymagane dokumenty 3664
Opłaty 3288
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3907
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2963
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3312
Dokumenty do pobrania 12422
Inne informacje 3786
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3392
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 31567
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4560
Programy 5251
Projekty EFS 6137
Realizowane 3740
POWER 3077
RPO WP 2985
Projekt "Szansa w integracji" 2093
Analizy i statystyki 6493
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 5340
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 4445
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 2704
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 2655
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 2270
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 1863
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 1305
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2018 rok 558
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 2332
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 1857
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 1904
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 1552
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 1345
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 4976
2019 rok 859
2018 rok 1755
2017 rok 2395
2016 rok 2656
2015 rok 2932
2014 rok 3313
2013 rok 5693
2012 rok 3461
2011 rok 3214
2010 rok 3058
2009 rok 3045
2008 rok 3117
Liczba bezrobotnych wg gmin 4151
Aktualności 8114
Przetargi 6438
Zapytania ofertowe 5909
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4351
Przydatne linki 3847
Pytanie do urzędu 4081
Ochrona Danych Osobowych 1072
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3635
Ankieta oceniająca stronę internetową 3683
Dokumenty do pobrania 6859