Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2981
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 30716
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4342
Przyznanie statusu bezrobotnego 3647
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3691
Utrata statusu bezrobotnego 3670
Utrata statusu poszukującego pracy 3191
Rejestracja bezrobotnych 8043
Rejestracja przez Internet 4751
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3693
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5495
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6626
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2917
Rejestracja poszukujących pracy 4645
Rejestracja przez Internet 5848
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2714
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3227
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2800
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4548
Prawa bezrobotnych 3932
Prawa poszukujących pracy 3498
Obowiązki bezrobotnych 3472
Obowiązki poszukujących pracy 3058
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8008
Pośrednictwo pracy krajowe 3193
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3228
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3717
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3411
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8035
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3342
Staże 7020
Prace interwencyjne 3766
Roboty publiczne 3402
Prace społecznie użyteczne 4064
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3151
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10457
Wysokość świadczeń pieniężnych 5244
Zasiłek dla bezrobotnych 8125
Ubezpieczenie zdrowotne 4291
Dodatek aktywizacyjny 5201
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11601
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4252
Zwrot kosztów przejazdu 4451
Zwrot kosztów zakwaterowania 3372
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3794
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3334
Pożyczka szkoleniowa 4235
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2914
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3910
Inne finansowe formy wsparcia 4170
Dokumenty do pobrania 8584
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2644
Agencje zatrudnienia 4167
Inne informacje 3744
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4211
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23368
Zgłoszenie oferty pracy 5957
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3778
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3738
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4141
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 3128
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5227
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3403
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3372
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14907
Pośrednictwo pracy krajowe 3332
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3115
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3649
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3381
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7169
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3177
Staże 20740
Prace interwencyjne 8227
Roboty publiczne 4370
Prace społecznie użyteczne 4367
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5284
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6988
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2929
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3173
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3154
Zwolnienia grupowe 3333
Wysokość świadczeń pieniężnych 4332
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3653
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3138
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2538
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3720
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2993
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4341
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3656
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3048
Tryb postępowania 4429
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2846
Wymagane dokumenty 3523
Opłaty 3144
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3747
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2832
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3165
Dokumenty do pobrania 12093
Inne informacje 3673
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3263
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 30551
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4395
Programy 5047
Projekty EFS 5956
Realizowane 3590
POWER 2895
RPO WP 2788
Projekt "Szansa w integracji" 1956
Analizy i statystyki 6313
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 5184
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 4311
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 2571
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 2498
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 2123
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 1698
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 1153
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2018 rok 394
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 2203
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 1739
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 1764
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 1416
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 1205
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 4773
2019 rok 658
2018 rok 1590
2017 rok 2236
2016 rok 2455
2015 rok 2798
2014 rok 3156
2013 rok 5532
2012 rok 3294
2011 rok 3061
2010 rok 2882
2009 rok 2908
2008 rok 2953
Liczba bezrobotnych wg gmin 4006
Aktualności 7912
Przetargi 5432
Zapytania ofertowe 4898
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4208
Przydatne linki 3666
Pytanie do urzędu 3915
Ochrona Danych Osobowych 928
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3495
Ankieta oceniająca stronę internetową 3556
Dokumenty do pobrania 6661