Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1911
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 24530
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3030
Przyznanie statusu bezrobotnego 2499
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2602
Utrata statusu bezrobotnego 2625
Utrata statusu poszukującego pracy 2177
Rejestracja bezrobotnych 5784
Rejestracja przez Internet 3423
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2687
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3745
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5166
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1954
Rejestracja poszukujących pracy 3226
Rejestracja przez Internet 4657
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1749
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2211
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1934
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3403
Prawa bezrobotnych 2786
Prawa poszukujących pracy 2382
Obowiązki bezrobotnych 2328
Obowiązki poszukujących pracy 2140
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6170
Pośrednictwo pracy krajowe 2284
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2289
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2551
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2394
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6085
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2407
Staże 5190
Prace interwencyjne 2763
Roboty publiczne 2455
Prace społecznie użyteczne 3039
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2052
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7761
Wysokość świadczeń pieniężnych 3808
Zasiłek dla bezrobotnych 6693
Ubezpieczenie zdrowotne 2950
Dodatek aktywizacyjny 3025
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8415
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3048
Zwrot kosztów przejazdu 3367
Zwrot kosztów zakwaterowania 2335
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2571
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2243
Pożyczka szkoleniowa 3181
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1990
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2716
Inne finansowe formy wsparcia 2949
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1704
Dokumenty do pobrania 6171
Agencje zatrudnienia 3011
Inne informacje 2572
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3044
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17404
Zgłoszenie oferty pracy 4207
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2456
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2427
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3034
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 2202
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3647
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2351
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2457
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11463
Pośrednictwo pracy krajowe 2024
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2076
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2625
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2214
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4790
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2130
Staże 15628
Prace interwencyjne 6127
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia 2272
Roboty publiczne 3020
Prace społecznie użyteczne 2936
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3779
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5718
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1869
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2129
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2071
Zwolnienia grupowe 2278
Wysokość świadczeń pieniężnych 3089
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2497
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2109
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1452
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2474
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1911
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2590
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2192
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1836
Tryb postępowania 3277
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1746
Wymagane dokumenty 2302
Opłaty 1968
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2530
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1673
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1753
Dokumenty do pobrania 9300
Inne informacje 2401
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2107
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 22722
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2996
Programy 3644
Projekty EFS 4342
Realizowane 2556
POWER 1456
RPO WP 1424
Projekt "Szansa w integracji" 918
Harmonogram form wsparcia aktualnie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 497
Projekt "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" 586
Analizy i statystyki 3752
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 3988
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 3187
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 1629
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 1350
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 1006
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 496
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 31
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 1284
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 810
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 806
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 393
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 191
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 3308
2018 rok 291
2017 rok 1063
2016 rok 1298
2015 rok 1859
2014 rok 2026
2013 rok 4595
2012 rok 2189
2011 rok 2167
2010 rok 1959
2009 rok 2010
2008 rok 2010
Liczba bezrobotnych wg gmin 2902
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3137
Przydatne linki 2582
Pytanie do urzędu 2817
Aktualności 5052
Przetargi 1345
Zapytania ofertowe 675
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2370
Ankieta oceniająca stronę internetową 2544
Dokumenty do pobrania 4946