Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1797
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 23862
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2881
Przyznanie statusu bezrobotnego 2342
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2458
Utrata statusu bezrobotnego 2452
Utrata statusu poszukującego pracy 2012
Rejestracja bezrobotnych 5526
Rejestracja przez Internet 3262
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2558
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3538
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4999
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1844
Rejestracja poszukujących pracy 3076
Rejestracja przez Internet 4554
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1632
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2069
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1839
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3261
Prawa bezrobotnych 2630
Prawa poszukujących pracy 2218
Obowiązki bezrobotnych 2156
Obowiązki poszukujących pracy 1997
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5948
Pośrednictwo pracy krajowe 2138
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2155
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2404
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2246
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5867
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2291
Staże 4992
Prace interwencyjne 2619
Roboty publiczne 2336
Prace społecznie użyteczne 2937
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1921
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7495
Wysokość świadczeń pieniężnych 3679
Zasiłek dla bezrobotnych 6508
Ubezpieczenie zdrowotne 2751
Dodatek aktywizacyjny 2859
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8094
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2891
Zwrot kosztów przejazdu 3238
Zwrot kosztów zakwaterowania 2187
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2427
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2115
Pożyczka szkoleniowa 3054
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1858
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2574
Inne finansowe formy wsparcia 2825
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1594
Dokumenty do pobrania 5863
Agencje zatrudnienia 2863
Inne informacje 2418
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2885
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 16706
Zgłoszenie oferty pracy 4002
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2295
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2260
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2867
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 2083
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3472
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2198
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2319
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10975
Pośrednictwo pracy krajowe 1874
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1938
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2468
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2113
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4458
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1997
Staże 15099
Prace interwencyjne 5885
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia 2079
Roboty publiczne 2864
Prace społecznie użyteczne 2793
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3620
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5616
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1738
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1980
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1949
Zwolnienia grupowe 2160
Wysokość świadczeń pieniężnych 2986
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2376
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1984
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1335
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2378
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1815
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2431
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2030
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1706
Tryb postępowania 3168
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1647
Wymagane dokumenty 2141
Opłaty 1820
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2431
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1571
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1653
Dokumenty do pobrania 8948
Inne informacje 2232
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1993
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 21734
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2830
Programy 3460
Projekty EFS 4141
Realizowane 2389
POWER 1288
RPO WP 1272
Projekt "Szansa w integracji" 747
Harmonogram form wsparcia aktualnie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 376
Projekt "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" 441
Analizy i statystyki 3546
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 3847
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 3075
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 1512
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 1232
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 894
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 377
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 1114
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 679
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 656
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 271
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 82
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 3125
2018 rok 130
2017 rok 929
2016 rok 1166
2015 rok 1710
2014 rok 1874
2013 rok 4454
2012 rok 2033
2011 rok 2004
2010 rok 1808
2009 rok 1855
2008 rok 1870
Liczba bezrobotnych wg gmin 2752
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2966
Przydatne linki 2431
Pytanie do urzędu 2659
Aktualności 4561
Przetargi 1144
Zapytania ofertowe 509
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2205
Ankieta oceniająca stronę internetową 2369
Dokumenty do pobrania 4707