Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2489
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 27792
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3668
Przyznanie statusu bezrobotnego 3054
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3086
Utrata statusu bezrobotnego 3154
Utrata statusu poszukującego pracy 2681
Rejestracja bezrobotnych 6909
Rejestracja przez Internet 4053
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3155
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4445
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5850
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2350
Rejestracja poszukujących pracy 3913
Rejestracja przez Internet 5178
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2140
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2645
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2301
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3939
Prawa bezrobotnych 3338
Prawa poszukujących pracy 2899
Obowiązki bezrobotnych 2843
Obowiązki poszukujących pracy 2530
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7065
Pośrednictwo pracy krajowe 2689
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2707
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3030
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2828
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7063
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2844
Staże 6100
Prace interwencyjne 3216
Roboty publiczne 2867
Prace społecznie użyteczne 3439
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2536
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9113
Wysokość świadczeń pieniężnych 4420
Zasiłek dla bezrobotnych 7395
Ubezpieczenie zdrowotne 3546
Dodatek aktywizacyjny 3708
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9690
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3532
Zwrot kosztów przejazdu 3864
Zwrot kosztów zakwaterowania 2802
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3188
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2737
Pożyczka szkoleniowa 3647
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2425
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3277
Inne finansowe formy wsparcia 3515
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2124
Dokumenty do pobrania 7330
Agencje zatrudnienia 3569
Inne informacje 3139
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3572
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 20456
Zgłoszenie oferty pracy 5058
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3087
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2996
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3509
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 2602
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4323
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2783
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2884
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13249
Pośrednictwo pracy krajowe 2595
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2606
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3131
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2789
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5959
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2657
Staże 18095
Prace interwencyjne 7181
Roboty publiczne 3659
Prace społecznie użyteczne 3522
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4458
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6253
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2376
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2649
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2609
Zwolnienia grupowe 2820
Wysokość świadczeń pieniężnych 3629
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3085
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2616
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2039
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3059
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2475
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3462
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2930
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2480
Tryb postępowania 3947
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2332
Wymagane dokumenty 2959
Opłaty 2613
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3114
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2274
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2445
Dokumenty do pobrania 10776
Inne informacje 3106
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2715
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 26939
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3501
Programy 4345
Projekty EFS 5189
Realizowane 3053
POWER 2195
RPO WP 2077
Projekt "Szansa w integracji" 1382
Analizy i statystyki 4369
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 4452
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 3661
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 2068
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 1829
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 1468
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 950
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok 465
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 1699
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 1250
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 1214
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 roku 869
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 644
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 3974
2018 rok 904
2017 rok 1612
2016 rok 1845
2015 rok 2295
2014 rok 2512
2013 rok 5030
2012 rok 2657
2011 rok 2589
2010 rok 2408
2009 rok 2423
2008 rok 2430
Liczba bezrobotnych wg gmin 3427
Aktualności 6827
Przetargi 1982
Zapytania ofertowe 1314
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3646
Przydatne linki 3060
Pytanie do urzędu 3342
Ochrona Danych Osobowych 403
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2903
Ankieta oceniająca stronę internetową 2999
Dokumenty do pobrania 5817