Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1359
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 20183
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2173
Przyznanie statusu bezrobotnego 1679
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1893
Utrata statusu bezrobotnego 1840
Utrata statusu poszukującego pracy 1464
Rejestracja bezrobotnych 4338
Rejestracja przez Internet 2543
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1999
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2715
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4302
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1407
Rejestracja poszukujących pracy 2393
Rejestracja przez Internet 4047
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1184
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1529
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1474
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2604
Prawa bezrobotnych 2003
Prawa poszukujących pracy 1618
Obowiązki bezrobotnych 1552
Obowiązki poszukujących pracy 1475
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4820
Pośrednictwo pracy krajowe 1619
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1671
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1831
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1726
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4745
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1799
Staże 4165
Prace interwencyjne 2089
Roboty publiczne 1843
Prace społecznie użyteczne 2490
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1462
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 5980
Wysokość świadczeń pieniężnych 3035
Zasiłek dla bezrobotnych 5535
Ubezpieczenie zdrowotne 2059
Dodatek aktywizacyjny 2202
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6578
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2388
Zwrot kosztów przejazdu 2735
Zwrot kosztów zakwaterowania 1641
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1839
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1597
Pożyczka szkoleniowa 2539
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1403
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1879
Inne finansowe formy wsparcia 2248
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1184
Dokumenty do pobrania 4624
Agencje zatrudnienia 2288
Inne informacje 1832
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2294
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 13287
Zgłoszenie oferty pracy 3082
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1677
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1642
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2191
Zgłaszanie ofert pracy poprzez Fax 1668
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2652
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1687
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1875
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8714
Pośrednictwo pracy krajowe 1350
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1535
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1934
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1696
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3235
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1567
Staże 12560
Prace interwencyjne 4876
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia 1303
Roboty publiczne 2337
Prace społecznie użyteczne 2323
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3042
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5285
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1257
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1525
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1497
Zwolnienia grupowe 1742
Wysokość świadczeń pieniężnych 2543
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1858
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1517
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 970
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2060
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1506
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1766
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1447
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1280
Tryb postępowania 2744
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1291
Wymagane dokumenty 1602
Opłaty 1366
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2074
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1254
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1279
Dokumenty do pobrania 7563
Inne informacje 1641
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1531
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 16761
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2331
Programy 2617
Projekty EFS 3201
Realizowane 1790
POWER 608
RPO WP 684
Projekt "Doświadczenie zawsze w cenie - AKTYWNI 30+" 1257
Projekt "Szansa w integracji" 139
Analizy i statystyki 2761
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok 3419
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok (II część - absolwenci szkół) 2752
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych za 2013 rok 1122
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok 778
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 434
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 36
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku 620
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku 219
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. 122
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 2373
2017 rok 168
2016 rok 527
2015 rok 1143
2014 rok 1343
2013 rok 3899
2012 rok 1546
2011 rok 1519
2010 rok 1333
2009 rok 1371
2008 rok 1375
Liczba bezrobotnych wg gmin 2158
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2280
Przydatne linki 1909
Pytanie do urzędu 2036
Ankieta oceniająca pracę urzędu 1735
Ankieta oceniająca stronę internetową 1856
Dokumenty do pobrania 3714
Aktualności 1653
Przetargi 367